STOP NU MET BEZUINIGEN OP DE JEUGDZORG!

Deze petitie is al meer dan 11.000 x ondertekend.

Een meerderheid van de 1e kamer steunt het voorstel van Groenlinks om bezuinigingen op de jeugdzorg los te laten! Maar daarmee zijn we er nog niet. De coalitie lijkt volhardend om de bezuinigingen te blijven handhaven. MIND, jongeren, ouders, cliënten, naasten, professionals, zorgaanbieders en andere betrokkenen bij de jeugdzorg vinden het onaanvaardbaar dat het nieuwe kabinet voornemens is de bezuinigen op de jeugdzorg in stand te houden en hierbij een eigen bijdrage en inkorten van de behandelduur overweegt. Het zal ernstige gevolgen hebben voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. De toegankelijkheid en kwaliteit van zorg komt onder druk te staan. Door een gedwongen eigen bijdrage zullen gezinnen met minder financiële draagkracht noodgedwongen de zorg mijden. En door het inkorten van de behandelduur komt de kwaliteit van zorg onder druk te staan.

Wachttijden in de jeugd ggz gaan verder oplopen wat leidt tot meer crisissituaties en gedwongen opnames. Meer kinderen en jongeren zullen opgroeien in onveiligheid en in toenemende mate ernstig psychisch lijden. Het aantal suïcides onder jongeren kan verder oplopen. En het risico op achterstand of uitval op school ligt op de loer.

We hebben in Nederland een grote opgave om de jeugdzorg te vernieuwen. Dit zien we terug in vele cijfers zoals de hoge druk op de acute zorg ten gevolge van ernstige eetstoornissen en suïcidaliteit, de wachtlijsten in de jeugd-ggz en de hoeveelheid uithuisplaatsingen. De transitie van de jeugdwet is een monsterklus, waarin we juist moeten investeren. Doen we dit niet, dan zal de zwaardere en complexe zorg alleen maar toenemen. En worden onze kinderen en jongeren het kind van de rekening. 

MIND verzoekt de staatssecretaris, in het belang van álle jongeren en hun ouders in Nederland, af te zien van deze bezuiniging en het invoeren van een eigen bijdrage. Klik hier voor meer informatie en welke organisaties de petitie steunen >> 

Steun ons en teken nu de petitie!

Geslacht is verplicht.
Voornaam is verplicht.
Tussenvoegsel is verplicht.
Achternaam is verplicht.
Telefoon is verplicht.

Als je jouw telefoonnummer invult dan kan MIND je bellen en/of sms-en om je te informeren/voor te lichten over psychische gezondheid, de activiteiten van de organisatie en/of om (extra) steun te vragen.

E-mail is verplicht.
Persoonsgegevens

In het kader van je ondertekening van deze petitie en de nieuwsbrief (als je daarvoor aangemeld bent) verwerken wij jouw persoonsgegevens. In dit privacy statement lees je waarom wij jouw gegevens verwerken, wat wij daarmee doen en wat je rechten zijn.